مرور خاطرات

باورم نمیشه بعد از این همه مدت هنوز هم هستن افرادی که به اینجا سر میزنند.اومدم خاطرات گذشته را مرور کنم. اما خیلی‎ش رمزداره. چرا آیا؟؟؟ تا یادم میاد خیلی کم رمزدار مینوشتم.چقدر ما آدمها زود حالتهای گذشته را به باد فراموشی میدهیم. چقدر آن روزها مضطرب بودم که همه چیز را رمزدار کردم :دی

حالا اما یکی یکی از رمزدار بودن خارجشان میکنم برای روزهای دیگری که باز هم مرور کنم گذشته را.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یاد تلخی هایش که نه اما یاد شیرینهایش بخیر

/ 0 نظر / 51 بازدید