دستــــــ هایی به سوے خدا

خداوندا دستهایم را به سوی تو دراز کرده ام که راهم را روشن کنی و ناب ترین آرامش دنیا را نصیبم نمایی

آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
11 پست